Frigjørings og Veterandagen 8. mai. 2020

 

 «Vi må ikke glemme sier vi til våre barn.»

Men er det ikke det vi er i ferd med å gjøre selv!

Frihet og demokrati er ikke noe som bare er her og har kommet av seg selv. Dette må kjempes for daglig. «Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder!»

Vår frihet er den viktigste arv våre fedre og mødre har gitt oss gjennom generasjoner. De som ble født i mellomkrigstiden har følt på kroppen hva det vil si og miste sin frihet.

De glemte aldri.

Gradvis blir det færre og færre av våre tidsvitner fra 2. verdenskrigs grusomme herjinger i vår region. Gradvis hviskes historiene ut. Gradvis glemmer våre barn.

Det er vår plikt å sørge for at historien ikke blir glemt. At fortellingen om de som kjempet lever videre.

Det er vår plikt å fortelle våre barn at Norge har sendt 1000 vis av soldater ut i verden for å kjempe mot urett og forsvare freden etter 2. verdenskrig. Det er vår plikt og gi honnør til alle de som har kjempet for vår frihet både hjemme og utenriks.

Bruk dagen til å minnes de falne som kjempet for friheten og deres historie.

 

Dan-Håvard Johnsen

Ordfører i Lyngen

I presentasjonen under får du en oversikt over de 5 fra Lyngen kommune som mistet livet i krigsårene. Vi oppfordrer alle til å tenne et lys til minne om disse den 08. mai

 

https://prezi.com/view/YvHHW3pIi2q12mZu87QW/

Om du har problemer med å åpne lenken kan du prøve å bytte nettleser.