Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Les mer om hvordan du kan søke her:  momskompensasjon til frivillige organisasjoner

 

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019

 

Alle mottakere av mva. kompensasjon være registrert i Frivillighetsregisteret
innen 1. september 2019. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd.
Husk at registrering kan ta litt tid.