Kommunevapen med hvitt rundt2

Furuflaten vannverk

Teknisk drift i Lyngen kommune melder at vi på nytt må henstille på det sterkeste abonnenter tilknyttet Furuflaten vannverk om å redusere sitt vannforbruk til ett minimum.

Det er svært lavt tilsig, og dersom dere reduserer vannforbruket unngår vi muligens nattestengning.

Siden situasjonen er prekær ber vi om at abonnenter som eventuelt foretar frost-tapping av vann å avslutte dette snarest mulig. 

Publisert