Byggesøknader kan sendes inn i form av standardiserte blanketter, eller elektronisk via byggsøk. Blanketter til din søknad finner du på linken her, på sidene til Direktoratet for Byggkvalitet.

I ByggSøk ledes du gjennom byggesøknaden og det sjekkes til en viss grad at søknaden er komplett før den sendes inn til kommunen. På den måten vil du kunne oppnå en bedre kvalitetskontroll av søknaden. Systemet er gratis, men det krever at du oppretter en brukerkonto.

Dersom du er usikker på om det ønskede tiltaket er søknadspliktig med bruk av ansvarlige foretak, om du selv kan stå som ansvarlig eller om det ikke kreves søknad, kan du lese litt mer om dette under Må du søke?

Gebyr for de ulike tiltakene finner du i gebyrregulativet for Lyngen kommune, link her. 

Forenkling av regler for byggesøknader

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

På direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.
Linken til siden er her.

Mer om forenklingene i byggesaksforskriften finner du i veiledningen her.

Enklere søknadsskjema for privatpersoner

Nå blir det enklere for privatpersoner å fylle ut byggesøknader for mindre byggeprosjekter på boligeiendom, nabovarsel og bruksendring.

Trykk på linken så finner du en oversikt, her.