Følgende gjeterturnus er etablert for Ittunjarga/Rendalen reinbeitedistrikt (Lyngseidet og nordover) for vår/sommer 2022.

Vedlagt gjeterturnus - Gjeterturnus 2022 Ittunjárga.pdf