Gravemelding skal sendes for områder i Lyngen kommune hvor ledningsnett eller kabelnett i offentlig eller privat eie kan bli berørt, samt offentlig trafikkareal.

Søknad om gravemelding.

Geomatikk AS utfører en landsdekkende gravemeldings- og påvisningstjeneste på vegne av en rekke ledningseiere. Geomatikk AS sender informasjon om kabler og annen infrastruktur i grunnen direkte til de som skal utføre gravearbeidene.

Geomatikk har elektronisk saksbehandling og entreprenør må sende egen søknad til gravemeldingstjenesten https://gravemelding.no/

Tilbakemeldinger til kunder gis i samme portal.

Under er opplistet ledningseiere som ikke har avtale med Geomatikk og entreprenør/ byggherre må sende egen gravemelding til disse:

Netteier

Avtale

Epostadresse

Kvalvik og Omegn Vannverk SA

Ingen avtale

 

Karnes-Oksvik Vassverk

Ingen avtale

 

Småkraft AS

Ingen avtale

arnulf.rokke@smaakraft.no

Statens Vegvesen - Region Nord

Ingen avtale

firmapost-nord@vegvesen.no

Lyngen Kommune

Ingen avtale

post@lyngen.kommune.no

Avinet AS

Ingen avtale

eivind@avinet.as

Politi ved graving i vei

Lyngen kommune
Det søkes elektronisk til Lyngen kommune  https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=250&externalId=5424&languageCode=nb. Søknaden skal være vedlagt kart m/skravert grave-område.