Du finner handlingsplanen ved å trykke på linken:  Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd i grunnskolen.pdf