Lyngen kommunestyre godkjente regulativ for havner og sjøarealer i Lyngen kommune den 04.04.2017. 

Betalingssatser oppdateres årlig i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling, ingen endringer fra 2020 til 2021.

Gebyrregulativet finner du her.