Lyngen kommunestyre godkjente forskrift for farvannsavgift for Lyngen kommune 13.10.2021.

Forskriften finner du her.