Lyngen kommune samarbeider med kommunene i Nord Troms om videreutvikling og markedsføring av regionens havner.

Regionen har til sammen over 80 kaianlegg som kan benyttes til gods- og passasjertransport, hvorav over 30 er kommunale.

I 2018 ble det håndtert 232.000 tonn over kaiene og inkluderes sjømat utgjør dette 370.000 tonn.