Denne uken blir det helikopterflyvning kun fredag 1. oktober fra morgen til ettermiddag, totalt cirka 8 timer.

Vi har nå satt opp sperringer nederst i Lyngentrappa, da det nå er lagret mye stein i de bratteste partiene i traséen. Det er strengt forbudt å ferdes i området.

Takk for godt samarbeide til alle berørte: Skole, kirke, næringsliv, reindrift og gårdbrukere!