Beboere på sykehjem og omsorgsboliger er særlig sårbar for infeksjon, og spesielt av Covid-19 infeksjon. Det betyr at retningslinjer for besøk på institusjoner varierer, ut fra alltid gjeldende smittesituasjon i kommunen og nasjonale restriksjoner. Det er tre institusjoner som alltid berøres:

  1. Lyngstunet
  2. Solhov omsorgsboliger
  3. Lenangen omsorgssenter

Generelt for alle våre institusjoner: besøk til beboere

  • Besøket kan avtales på forhånd med institusjonen.
  • Besøkende må være frisk og uten forkjølelse-/influensasymptomer, og kan ikke ha vært i nærkontakt med personer som har vært syk (luftveissymptomer).
  • Besøkende som kommer fra område med mye smitte, skal følge smittevernrådene fra området de har kommet fra. Til eksempel: ved mye lokal smitte på et sted der det er stengt for besøk til institusjoner, så kan man ikke besøke institusjon i Lyngen.
  • Besøket skal gjennomføres i henhold til retningslinjer for institusjonen. Besøkende informeres om disse ved ankomst.
  • Pårørende kan ha med mat som de serverer til sine, men smittevernhensyn må tas. Det er ikke adgang til å bruke institusjons kjøkkenfasiliteter.

Arrangement av sanitetsforeningen og andakt kan gjennomføres for beboerne.