Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
familie

Helsestasjonen og Jordmortjenesten i Lyngen

Velkommen til Helsestasjonen i Lyngen

 

Helsestasjonen i Lyngen har barnekontroller hver tirsdag, da er også lege tilstede. I tillegg har vi også barnekontroller en onsdag i måneden på Lenangen helsesenter.

Ved helsestasjonen jobber også jordmor i 50% stilling.

​Helsestasjonens mål er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det lovpålagte innholdet i tjenesten er definert i "veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten"

 

​Helsestasjonen gir råd og veiledning i spørsmål som knytter seg til barnets utvikling og trivsel. Arbeidet innebærer hjemmebesøk, helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, samt oppfølgning og henvisning videre av barn og familier med spesielle behov. 

Oversikt over når barnet ditt får tilbud om de ulike vaksinene finner du her 

 

Adresse

Helsestasjonen ligger i Lyngstunet helse- og omsorgssenter i 1. etasje. Adresse Kjosveien 20, kart 

Helsestasjonen i Lenangen har kontor ved Lenangen helsesenter. Adresse Lenangsveien 1035.

 

Åpningstider og kontaktinformasjon

Vi har åpent alle ukedager mellom 08.00-16.00 (vintertid) og 08.00-15.00 (sommertid).

Om du vil ta kontakt med oss på telefon finner du oversikt over våre nummer her.

​Du kan også sende oss en e-post, vår e-postadresse er helsestasjon@lyngen.nhn.no

 

Information in English;

The location of health care centre in Lyngseidet is; Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet, at Lyngstunet helse- og omsorgssenter, map

Our openinghours is Mon-Fri 08.00-16.00 (oct - march)  and Mon-Fri 08.00-15.00 (april - sept).

For more information you can contact us by email: helsestasjon@lyngen.nhn.no

or by phone; 777 11 718 (public nurse)

                     777 11 717 (public nurse)

                     777 11 716 (midwife/public nurse)

 

You can also find more information about health care centre and school health service in Norway at "helsenorge.no"

 

For more information about vaccines your child is offered against diseases, click here

HELSESTASJON FOR BARN 0-5 ÅR

Helsesstasjonstjenester er en lovpålagt tjeneste til alle barn og skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.

Tilbudet består av:

 

Tjenesten er gratis for alle barn i kommunen.

SKOLEHELSETJENESTEN

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og skal være tilgjengelig for alle skoleelever.

 

Tilbudet består av:

 • Helsesøstertjeneste på alle skoler

- Eidebakken skole

- Lyngsdalen skole

- Lenangen skole

 

Tjenesten er gratis.

HELSESTASJON FOR UNGDOM MELLOM 13-23 ÅR

Vi tilbyr helsestasjon for ungdom mellom 13-23 år hver onsdag. Åpningstider er mellom kl. 14:00 - 16:00. Det er ikke nødvendig å bestille time.

​Du finner oss på helsestasjonen på Lyngstunet. 

 

Vi som jobber på helsestasjon for ungdom er helsesøstre, jordmor, lege og psykolog.

Du kan få hjelp med blant annet:

 • Spørsmål i forhold til kropp og seksualitet
 • Prevensjon og graviditet
 • Psykiske og sosiale vansker
 • Spiseforstyrrelser
 • Testing for seksuelt overførbare sykdommer og graviditet
 • ..andre ting du ønsker å snakke om

 

Ring oss gjerne på ett av numrene;

777 11 716 / 909 69 028

777 11 717

777 11 718

eller send oss en mail på helsestasjon@lyngen.nhn.no

 

Vi har taushetsplikt!

Tjenesten er gratis.

 

Velkommen :) 

JORDMOR OG SVANGERSKAPSOMSORG

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Du avgjør selv om du vil gå til kontroller hos din fastlege eller til jordmor på helsestasjonen.

 

Jordmor kan hjelpe med:

 • Tiltak som bidrar til god helse og fremmer svangerskapets naturlige utvikling
 • At du/dere som foreldre får en god start sammen med det nye barnet
 • At du som er gravid føler trygghet i forestående fødsel
 • Forberedelse til barseltid og amming
 • Henvisning til lege/sykehus dersom det skulle oppstå noe som tilsier at du trenger legekontroll.
 • Edinburgh postnatal depresjonsskår (EPDS) er et spørreskjema som er laget for å se hvordan nybakte mødre har i det i svangerskapet og etter fødselen, og for eventuelt avdekke fødselsdepresjon. Mors psykiske helse er utrolig viktig i forhold til barnets tilknytning de første leveår, noe som har stor betydning for barnets utvikling. I den forbindelse tilbyr vi på helsestasjonen en samtale med mor ca 7 uker etter fødsel. Link til brosjyre.

 

Tjenesten hos jordmor er gratis.

 

Link til brosjye fra Helsedirektoratet; Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i Norge - In this link you can also find the brochure about pregnancy/birth/maternity in different languages. 

 

 

Information in English;

All pregnant women in Norway are entitled to maternity care from a midwife at a Maternity and Child Health Care Centre (in Norwegian: “helsestasjon") or from their General Practitioner. The consultations are free of charge.

​You can find more information about pregnancy and maternity care in Norway, at "helsenorge.no"

SMÅBARNSTREFF

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL ALLE FORELDRE/FORESATTE OG BARN SOM ØNSKER Å KOMME PÅ TREFF!

Helsestasjonen arrangerer, i samarbeid med sanitetsforeningen i kommunen, småbarnstreff hver onsdag mellom kl 09:30-11:30.

 

different-nationalities-1124478_640_400x160.jpg

Småbarnstreff er en uformell møteplass for barn under skolealder, sammen med sine foreldre/foresatte.

Vi ønsker at så mange som mulig finner veien til Kløverstua for å treffe andre barn og foreldre, leke, dele erfaringer og kanskje knytte varige vennskap.

På småbarnstreffene vil en fra Lyngen sanitetsforening eller en fra helsestasjonen være tilstede.

 

Velkommen!

REISEVAKSINERING

Dersom du skal ut og reise og ønsker informasjon om vaksinasjon kan du ta kontakt med helsestasjonen. Vi er behjelpelig med å finne hvilke vaksiner du har behov for.

Se også informasjon om reisevaksiner på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Vær oppmerksom på at de fleste vaksiner bør settes i god tid før avreise så det anbefales å bestille time i god tid. Til enkelte land/områder anbefales vaksiner som må gis i flere doser før avreise. Det er ikke alle vaksiner vi har på lager og det må også påregnes noe bestillingstid. 

Det anbefales derfor at du tar kontakt med oss gjerne to måneder før avreise for å undersøke hvilke vaksiner som bør tas, og om det er noe som må bestilles. 

 

Tjenesten Mine vaksiner gir deg mulighet til å skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg og dine barn under 16 år.  

Hvor mye du må betale er avhengig av hvilke vaksiner du skal ta.

Link til Mine vaksiner.

 

Ta kontakt for å bestille time til reisevaksinasjon.

INFLUENSAVAKSINERING HAR STARTET

 


INFLUENSAVAKSINERING FOR RISIKOGRUPPER
SESONGEN 2019/2020 ER I GANG!

Stor helsegevinst ved å vaksinere seg mot sesonginfluensa

 

Den positive helseeffekten ved å la seg vaksinere mot influensa er godt dokumentert.

 

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner ved influensasykdom:

 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). 
 • Barn og voksne med:

◦ diabetes, type 1 og 2

◦ kronisk luftveissykdom

◦ kronisk hjerte-/karsykdom

◦ kronisk leversvikt

◦ kronisk nyresvikt

◦ kronisk nevrologisk sykdom eller skade

◦ nedsatt infeksjonsforsvar

◦ betydelig fedme (BMI over 40)

◦ annen alvorlig eller kronisk sykdom

                                                                                                               

Alt helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt anbefales å ta vaksine.

 

Velkommen til vaksinasjon:

Lenangen omsorgssenter

fredag 18. oktober kl. 10.00 – 14.00

 

Lyngseidet helsestasjon

onsdag 23. oktober kl. 09.00 – 13.30

mandag 28. oktober kl. 09.00 – 14.00

 

Influensavaksinen koster kr. 170,-

Har du ikke anledning å komme på de oppsatte vaksinasjonsdagene, er det mulig å få influensavaksinen på Lyngseidet helsestasjon hver torsdag fra 31. oktober kl. 14.30 – 15.30 eller på legekontoret på Lyngseidet.

Telefonnr. til Lyngseidet helsestasjon:  77711704.

UTSTYR TIL LEIE

Helsestasjonen tilbyr utleie av

 • Brystpumper, elektriske og manuelle
 • Eneuresealarmer

HPV-VAKSINE

HPV-vaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. trinn. Fra og med høsten 2018 får også guttene på samme alder det samme tilbudet.

 

I perioden november 2016 til og med juni 2019 får også unge kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et midlertidig vaksinasjonsprogram.

Vaksinasjon må starte senest i desember 2018. Den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019.

 

 

​Les mer om HPV vaksine på Folkehelseinstituttets nettsider

Vaksine mot HPV

 

 
 
baby-256857_640
vaccination-2722937_640
friendship-2156174_640
youth-570881_640
Publisert | Oppdatert 11. October 2019
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk