HELSESTASJON FOR BARN 0-5 ÅR

Helsesstasjonstjenester er en lovpålagt tjeneste til alle barn og skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.

Tilbudet består av:

 

Tjenesten er gratis for alle barn i kommunen.

SKOLEHELSETJENESTEN

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og skal være tilgjengelig for alle skoleelever.

 

Tilbudet består av:

 • Helsesykepleier på alle skoler

- Eidebakken skole: Maria Grønvoll tlf. 400 28 599 / May-Liss Van Gemert tlf. 400 28 648

- Lyngsdalen skole: Birgitta Frøjd tlf. 909 69 028

- Lenangen skole: May-Liss Van Gemert tlf. 400 28 648 / Hilde Valø tlf. 915 72 064

 

Tjenesten er gratis.

HELSESTASJON FOR UNGDOM MELLOM 13-23 ÅR

Vi tilbyr helsestasjon for ungdom mellom 13-23 år hver onsdag mellom kl. 14:00 - 16:00. Det er ikke nødvendig å bestille time.

​Du finner oss på helsestasjonen på Lyngstunet, Kjosveien 20, Lyngseidet.

 

Vi som jobber på helsestasjon for ungdom er helsesøstre, jordmor, lege og psykolog.

Du kan få hjelp med blant annet:

 • Spørsmål i forhold til kropp og seksualitet
 • Prevensjon og graviditet
 • Psykiske og sosiale vansker
 • Spiseforstyrrelser
 • Testing for seksuelt overførbare sykdommer og graviditet
 • ..andre ting du ønsker å snakke om

 

Ring oss gjerne på tlf;

400 28 598

eller send oss en e-post på helsestasjon@lyngen.kommune.no

 

Vi har taushetsplikt!

Tjenesten er gratis.

 

Velkommen :) 

JORDMOR OG SVANGERSKAPSOMSORG

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Du avgjør selv om du vil gå til kontroller hos din fastlege eller til jordmor på helsestasjonen.

 

Jordmor kan hjelpe med:

 • Tiltak som bidrar til god helse og fremmer svangerskapets naturlige utvikling
 • At du/dere som foreldre får en god start sammen med det nye barnet
 • At du som er gravid føler trygghet i forestående fødsel
 • Forberedelse til barseltid og amming
 • Henvisning til lege/sykehus dersom det skulle oppstå noe som tilsier at du trenger legekontroll.
 • Edinburgh postnatal depresjonsskår (EPDS) er et spørreskjema som er laget for å se hvordan nybakte mødre har i det i svangerskapet og etter fødselen, og for eventuelt avdekke fødselsdepresjon. Mors psykiske helse er utrolig viktig i forhold til barnets tilknytning de første leveår, noe som har stor betydning for barnets utvikling. I den forbindelse tilbyr vi på helsestasjonen en samtale med mor ca 7 uker etter fødsel. Link til brosjyre.

 

Tjenesten hos jordmor er gratis.

Kontakt jordmor Birgitta Frøjd på tlf. 909 69 028 / 400 28 598.

Link til brosjye fra Helsedirektoratet; Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i Norge - In this link you can also find the brochure about pregnancy/birth/maternity in different languages. 

 

 

Information in English;

All pregnant women in Norway are entitled to maternity care from a midwife at a Maternity and Child Health Care Centre (in Norwegian: “helsestasjon") or from their General Practitioner. The consultations are free of charge.

​You can find more information about pregnancy and maternity care in Norway, at "helsenorge.no"

SMÅBARNSTREFF

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL ALLE FORELDRE/FORESATTE OG BARN SOM ØNSKER Å KOMME PÅ TREFF!

Helsestasjonen arrangerer, i samarbeid med sanitetsforeningen i kommunen, småbarnstreff hver onsdag mellom kl 10:30-12:30.

 

different-nationalities-1124478_640_400x160.jpg

Småbarnstreff er en uformell møteplass for barn under skolealder, sammen med sine foreldre/foresatte.

Vi ønsker at så mange som mulig finner veien til Kløverstua for å treffe andre barn og foreldre, leke, dele erfaringer og kanskje knytte varige vennskap.

På småbarnstreffene vil en fra helsestasjonen være tilstede.

 

Velkommen!

REISEVAKSINERING

Dersom du skal ut og reise og ønsker informasjon om vaksinasjon kan du ta kontakt med helsestasjonen. Vi er behjelpelig med å finne hvilke vaksiner du har behov for.

Se også informasjon om reisevaksiner på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Vær oppmerksom på at de fleste vaksiner bør settes i god tid før avreise så det anbefales å bestille time i god tid. Til enkelte land/områder anbefales vaksiner som må gis i flere doser før avreise. Det er ikke alle vaksiner vi har på lager og det må også påregnes noe bestillingstid. 

Det anbefales derfor at du tar kontakt med oss gjerne to måneder før avreise for å undersøke hvilke vaksiner som bør tas, og om det er noe som må bestilles. 

 

Tjenesten Mine vaksiner gir deg mulighet til å skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg og dine barn under 16 år.  

Hvor mye du må betale er avhengig av hvilke vaksiner du skal ta.

Link til Mine vaksiner.

 

Ta kontakt på tlf. 400 28 598 for å bestille time til reisevaksinasjon.

INFLUENSAVAKSINERING HAR STARTET

INFLUENSAVAKSINERING FOR RISIKOGRUPPER SESONGEN 2022/2023 ER I GANG!

Stor helsegevinst ved å vaksinere seg mot sesonginfluensa. Den positive helseeffekten ved å la seg vaksinere mot influensa er godt dokumentert.

Hvor og når?

Det er fremdeles mulig å få influensavaksine

Fredag 11.november kl 10.30-11.30 – bestill time ( Hovedinngangen 1.etg på Lyngstunet)

Hver onsdag  fra 16.november og frem mot jul, mellom kl. 14.00- 15.00 ( Lyngseidet Helsestasjon) – timebestilling eller drop-in

Det er også mulig å få satt influensavaksine ved legekontoret både i Lenangen og på Lyngseidet. Bestill time hos legekontoret 40028500

Hvem bør vaksinere seg?
Les mer her om risikogrupper som bør vaksinere seg Influensavaksine til risikogrupper - FHI 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)                                                                                           

Alt helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt anbefales å ta vaksine.

Hvordan?
For å få influensavaksine må du tilhøre en risikogruppe. Du må bestille time til vaksinering.

Timebestilling på:
https://timebestilling.remin.no/lyngen.  OBS! Du får to valg ved innlogging.  Velg influensavaksine og følg veiledningen

Eller per telefon: mandag-fredag kl. 09.30-11.30 og kl. 12.30-14.30 på følgende nummer: Tlf. 400 28 564, 400 28 598 eller 400 28 501.

Pris
Influensavaksinen koster kr 150,-

UTSTYR TIL LEIE

Helsestasjonen tilbyr utleie av

 • Brystpumper, elektriske og manuelle
 • Eneuresealarmer