Det betales en egenandel ut fra inntekt.

 

For nærmere informasjon kontakt: 

Inger Nysted Grønvoll, tlf 400 28 563

Tjenesten søkes på eget søknadskjema som kan lastes ned ved å klikke på linken nedenfor.

elektronisk søknad

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.pdf