I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslaget om de to næringsløypene i forbindelse med reiseliv/nordlyssafari ut til offentlig ettersyn. Filene ligger under aktuelle dokumenter.

Innspill og merknader sendes til Lyngen kommune Strandveien 24, 9060 Lyngseidet eller post@lyngen.kommune.no innen 30.september 2017.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Elisabeth Torstad: elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no / tlf. 4002 8515