I kommunestyre sak 121/18 ble forslag til forskrift for mindre avløpsanlegg vedtatt sendt på høring.
Jf. forvaltningsloven § 37 sendes forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Lyngen kommune til høring.

Høringsfristen settes til 25. november 2019 (6 uker).
Spørsmål om forskriften kan rettes til saksbehandler Berit Jegervatn.