På punktene under kan du lese dokumentene ved å klikke på dem:

Frist for innsendelse av uttalelser er satt til 01.07.2021

Du kan sende ditt høringssvar på epost til:

post@lyngen.kommune.no

Eller per post til:

Lyngen kommune

Strandveien 24

9060 Lyngseidet

Merk med sak 21/637