kartutsnittet viser plasseringen av veien foreslått som Havneveien, med bakgrunn i at veien fører til havna på Lenangsøyra. Bakgrunnen for å navnsette veien nå, er for å ta høyde for eventuell framtidig bebyggelse og utvikling. 8XRJORqzXq 85ffqMttny 9NkpZSF 6I 2m 9yLKcsppyeb 3l 8dMXnF 9umO 0dEMjITIn 1ipPjYw 72D 1mtVvz 2t 79lNhNtm 9FoJNcyCteioCpFu 0byLdvr 1PgYW 9pg 0TpguzXr 9TnOtjRNQVNvubp 8yXYrQN 16dYkOIwgWFRwh 2Bi 3 hiXBnIVGJU 5XdNF 0Mf 1TPvtuhW 5jExT 5jkBcbNz 1mLynKIoZI 7RClSG 1wVtEE 2VsqykFbGStXlbb g 8tN 2PGyv ZyYRPTeBviQfAAAAAElFTkSuQmCC