Planområdet utgjør indre del av Lyngseidet sentrum og eies av flere grunneiere. Planarbeidet er knyttet til en overordnet og langsiktig satsning på stedsutvikling i Lyngen. Planområdet er i stor grad bebygd, men utnyttelse og formål vil noen steder bli endret. Nåværende regulering av området er delvis uthulet over tid, og vurderes nå som en sub-optimal utnyttelse av sentrumsområdet. Områdereguleringsplanen som nå er på høring, vil erstatte gjeldende reguleringsplan innenfor planområdet.

Planforslaget legges ut på følgende steder: www.lyngen.kommune.no under planer, på Lyngen bibliotek, og på Rådhuset i Strandveien 24, 9060 Lyngseidet. Merknader og innspill sendes elektronisk til post@lyngen.kommune.no, eller på papir til Lyngen kommune merket «Områdeplan Lyngseidet». Lyngen kommune ønsker innspill innen 01.10.2019.

For nærmere spørsmål angående områdeplan, kontakt Lyngen kommune ved Daniel Høgtun (400 28526 / daniel.hogtun@lyngen.kommune.no).