Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - planprogram for kommunedelplan helse- og omsorg 2022-2027

Lyngen kommune legger planprogram for kommunedelplan helse- og omsorg 2022-2027 ut på høring og offentlig ettersyn.

Planprogram helse- og omsorgsplan Lyngen kommune.pdf

Planprogrammet skal gjøre rede for de ytre rammene for planarbeidet, som framdriftsplanen, opplegg for medvirkning, kunnskapsgrunnlag, viktige temaer mm.

Innspill til planprogrammet ønskes innen 15. februar 2022.

Formelle innspill sendes til post@lyngen.kommune.no

Evt. spørsmål rettes til Lillian Larsen, tlf. 40028518, e-post lillian.larsen@lyngen.kommune.no

 

Language Norsk - Norwegian