Lyngen kommune legger sektorplan helse og omsorg 2023-2033 ut på høring og offentlig ettersyn. 

Sektorplanen er hovedplanen for helse- og omsorgssektoren i kommunen. 

Innspill til sektorplanen ønskes innen 29. november 2022. 

Formelle innspill sendes til post@lyngen.kommune.no

Evt. spørsmål kan rettes til Lillian Larsen, tlf. 40028518, e-post: lillian.larsen@lyngen.kommune.no

Sektorplan helse og omsorg 2023-2033.pdf