Levekårsutvalget i Lyngen vedtok i møte den 30. 11.17 i sak 77/17 å sende forslag til adressefastsettende navn for vei Solvik ved Solvik gård på Ørnes ut på høring, jfr. Lov om stadsnamn. Veinavnet angår eiendommene 74/11 og 74/24

Det er kommet forslag på at veien skal hete Solvik. Navneforslaget legges nå ut på høring. Denne høringen er utlagt på rådhuset og på www.lyngen.kommune.no. Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler Anette Holst på 40028559 eller e-post anette.holst@lyngen.kommune.no

Høringsfrist settes til : 10.januar 2018.

Innspill sendes Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet, eller post@lyngen.kommune.no