Levekårsutvalget i Lyngen vedtok i møte den 7.februar 2018 i sak 4/18 å sende forslag til adressefastsettende navn for stikkvei fra Naustnesveien ut på høring, jfr. Lov om stadsnamn. Den aktuelle veien er innringet på kartet under.

Levekårsutvalget i Lyngen ønsker innspill på aktuelle navneforslag. Et aktuelt veinavn kan være Naustnesstien.  Denne høringen er utlagt på rådhuset og på

www.lyngen.kommune.no. Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler Anette Holst på 40028559 eller e-post anette.holst@lyngen.kommune.no

Høringsfrist settes til : 10.april 2018.

Innspill sendes Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet, eller post@lyngen.kommune.no