Følgende barnehager foretar nytt opptak av barn for barnehageåret 2021/2022:

  • Knøttelia barnehage
  • Kavringen barnehage
  • Lyngsdalen oppvekstsenter – avd. barnehage
  • Lenangen barnehage

 

Det kan søkes om overflytting og økning/reduksjon av plasser.

Informasjon om de kommunale barnehagene samt vedtekter finnes på kommunens hjemmeside eller ta direkte kontakt med barnehagen.

 

Elektronisk søknadsskjema finnes på Visma Flyt Barnehage

 

Søknadsfrist 1. mars 2021.

 

Rådmannen