For informasjon  om hva du må gjøre når du får kokepåbud fra vannverket kan du lese Folkehelseinstituttets brosjyre: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/