Avløpsanleggene opplever nå store utfordringer med økt mengde våtservietter, filler og annet søppel i avløpsvannet

https://drm24.no/nyheter/korona-krisen-forstopper-avlopsnettet-2032124