Omsorgstjenestens virksomhet reguleres av Lov om Sosiale tjenester og Lov om helsetjenesten i kommunene.

I menyen til venstre kan du lese mer om de enkelte tjenestene.

Ellers kan du henvende deg til konsulent Inger Nysted Grønvoll på tlf. 77 71 17 05

Søkes på eget søknadssjema som kan lastes ned ved å klikke på linken nedenfor