Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lyngen kommune
Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET

Sentralbord 77 70 10 00
Telefax 77 71 00 16

Du kan sortere kontaktlista med å klikke på overskriftene (navn, tittel, avdeling, telefon). Du kan også søke på navn, tittel eller avdeling.
Ansatteliste
Etternavn, fornavn Tittel Telefon

Administrasjonen

Lintho, Leif Rådmann 400 28 520
Lyngen kommune, Postmottak post@lyngen.kommune.no 77701000
Sørensen, Liv-Merethe Kommunalsjef helse 40028630

Barnevern

Mortensen, Tone Barnevernsleder 400 28 512
Samuelsen, Catarina Barnevernkonsulent 400 28 649
Sherbakova, Julia Barnevernspedagog 400 28 519

Eidebakken skole

SFO 95255230
Arlauskiene, Ingrida Assistent 95 255 237
Bjørklund, Renate Avd.leder mellomtrinn / kontaktlærer 95 255 224
Bostad, Trude Lærer 95 255 239
Christensen, Per Ove Assistent 95 255 242
Eidebakken, skole E-postadresse 95 255 255
Ellingsen, Ingebjørg Lærer 95 255 250
Fagerborg, Edel Assistent sfo og skole 95255230
Finnes, Astri Røset Lærer 95255246
Fjellstad, Lisbeth Sekretær 95 255 255
Forsaa, Vidar lærer 95 255 238
Fyhn, Brita Lærer 95255251
Fyhn, Nina Steinberg Lærer 95 255 243
Fyhn, Tone Assistent sfo og skole 95 255 240
Garfjell, Øystein Avdelingsleder ungdomstrinnet 95 255 223
Georgsen, Terese Lærer 95 255 234
Gulbrandsen, Guro Lærer 95 255 236
Hansen, Henning Lærer 95 255 252
Helmersen, Lill Lærer 95 255 247
Hoe, Kathrine Sekretær 95 255 255
Iversen, Tone Konst.rektor 95 255 222
Jørgensen, Astrid Lærer 95 255 234
Jørgensen, Trond-Ivar Lærer 95 255 239
Karlsen, Hanne Christine Lærer 95 255 253
Kristiansen, Heidi Assistent skole 95 255 241
Kviteberg, Stian Vernepleier 95 255 237
Larsen, Gerd Rådgiver 95 255 226
Larsen, Hanne Lill Skogheim Lærer 95 255 245
Larsen, Kari-Anne Liafjell Lærer 95 255 249
Larsen, Linn Cathrin Lærer
Larsen, Rita Lærer 95 255 234
Lien, Kyrre Lærer 95 255 238
Lund, Annie Skogheim Lærer 95255235
Mælen, Anette Lærer 95255248
Paulsen, Lise Lærer 95 255 237
Rognli, Guro Lærer
Rygh, Tormod Assistent skole 95 255 237
Sandaaker, Mette Lærer 95 255 237
Sandstrand, Elin Assistent
Skjerve, Reidar Lærer 95 255 242
Solberg, Bodil Anita Avdelingsleder småtrinnet 95 255 225
Steinberg, Inger-Lise Lærer 95 255 244
Sørensen, Elisabeth Bruvold Lærer 95 255 249
Taavetti, Salla Lærer 95 255 240
Teigen, Ole Anton Lærer 95 255 239
Utsi, John Henrik Lærer 95 255 240

Eidebakken skole - voksenopplæringa

Olsen, Camilla Konst. avd.leder 95255227
Samuelsen, Jill Gøril Saksbehandler flyktningetjenesten 95255259

Helse og omsorg

Larsen, Lillian 400 28 518
Samuelsen, Anette Ergoterapeut 77 71 17 02

Helsestasjonen

Frøjd, Birgitta Jordmor / Helsesøster 77711716
Nordli, Anne-Hilde Helsesøster 77711717
Valø, Hilde Helsesøster 1 77711718

Hovedtillitsvalgt

Andreassen, Pål Hovedtillitsvalgt Skolenes Landsforbund
Bostad, Trude Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 95452576
Karlsen, Lene Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbundet
Kleveland, Wenche Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 46506507

Hovedverneombud

Jakobsen, Ingunn Hovedverneombud 95441566

IKT

Hansen, Dag Ove IKT konsulent 400 28 511
Samuelsen, Svein Fagleder IKT 99599348
Ødegård, Finn Tore IKT konsulent 400 28 521

Kavringen barnehage

Eidet, Line Ped.leder Løvetann 400 28 632
Johansen, Agnes Ped.leder Kråkefot 400 28 614
Kavringen, Barnehage E-postadresse 400 28 633
Larsen, Berit Dyrstad Enhetsleder/styrer 400 28 633
Ludvigsen, Bente Ped.leder Musøre 400 28 613
Solås, Vibeke

Knøttelia barnehage

Krøkebærtua 40028647
Grønbakk, Liss E-postadresse 40028611
Grønnbakk, Liss Enhetsleder/ styrer 40028611
Letto, Gunn Miljøterapeut

Kommunekassen

Mboob, Ibrahima Kommunekasserer 40028538
Olsen, Aud-Hilde Sekretær - kommunale avgifter 40028505
Samuelsen, Halvard Avdelingsleder skatt 40028539
Skatteoppkreveren, Lyngen E-postadresse 40028539

Kultur

Hansen, Åse Enhetsleder/Bibliotekstyrer 40028550
Sørensen, Hege Kulturkonsulent (vikar) 400 28 593

Kulturskolen

Eggen, Arnt Bjørnar Lærer 46166503
Hansen, Marianne Holst Lærer 48261971
Ringbakken, Bård Enhetsleder/rektor 932 03 089

Lenangen barnehage

Eriksen, Angela Enhetsleder 400 28 610
Kristiansen, Stine Barnehagelærer 40028610
Lenangen, barnehage E-postadresse 40028610
Leonhardsen, Marly Pedagogisk leder 40028610
Liestøl, Liv Assistent

Lenangen omsorgssenter

Hjemmetjenesten 40028626
Kjøkkenet 40028625
Vaktrom 40028623
Krag, Gøril Enhetsleder 40028624
Myreng, Harriet Omsorgsarbeider/kontorfullmektig 40028627

Lenangen skole

Andreassen, Pål Lærer
Bolstad, Cecilie Lærer
Eliassen, Evy Assistent
Eliassen, Geir Kåre Lærer
Hansen, May-Tone Barne- og ungdomsarbeider
Jensen, Aina Lærer
Larsen, Bodil Rektor 40028588
Lenangen, Skole E-postadresse 40028590
Lillevik, Bjørn Lærer/Avdelingsleder b-trinnet
Lillevik, Ellinor Barne- og ungdomsarbeider
Lund, Jessica Lærer/Rådgiver
Ribe, Rita Lærer
Robertsen, Kjell Ivar Lærer/ avd.leder u-trinnet/ kontakt Jægervatn leirskole 40028589
Robertsen, Liv Heidi Fjellstad Sekretær 40028590
Vikten, Åse Mona Lærer

Lyngen Legekontor

Lyngen, Legekontor Legekontoret@Lyngen.nhn.no 77701170

Lyngsdalen oppvekstsenter

Eggen, Ann-Kristin Barnehagestyrer 40028607
Einebakken, Lena Barne- og ungdomsfagarbeider 40028607
Grønvoll, Hildegunn Sekretær/lærer 40028606
Halvorsen, Peggy Lærer 40028606
Larsen, Eirin Rektor 40028605
Lyngsdalen, Oppvekstsenter E-postadresse 40028606
Rodahl, Liz Lærer 40028606

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Fysioterapiavdelingen 77711714
Grønvoll, Inger Nysted Økonomikonsulent 77711705
Grønvoll, Lise Nysted Kommunefysioterapeut 77711710
Jensen, Inger-Lise Sekretær helsestasjon 77711704
Lyngstunet, Helse- og omsorgssenter 77711700
Nesheim, Sjur Kommunepsykolog 40028639
Osvaldsen, Vigdis Kjøkkensjef 77711708
Skogvang, Monika O. Sekretær, pleie/omsorg 77711700
Utsi, Svein Arne Ambulerende vaktmester 95175560

Lyngstunet, Hjemmetjenesten

Grønvoll, Ingvild Enhetsleder 77 71 17 88

Lyngstunet, Korttidsavdeling/KAD

Odden, Torunn Enhetsleder 77711737

Lyngstunet, Langtidsavdeling

Elveslett, Janne Enhetsleder 77711739
Karlsen, Lene Sykepleier 77711700

Lyngstunet, Rus og psykiatritjenesten

Steinvik, Geir-Erik Enhetsleder (vikar) 400 28 645

Oppvekst

Corneliussen, Tord IKT-ansvarlig 95938061
Holst, Anette Oppvekstsjef 400 28 559
Strøm, Astrid Ma Seniorrådgiver

Oppvekst og kultur adm.

Olsen, Kåre Bjørnar Prosjektarbeider, klubbarbeider, utekontakt/ungdomskonsulent 400 28 622
Samuelsen, Hans Ove Rådgiver 400 28 598

Ordfører

Johnsen, Dan Håvard Ordfører 400 28 560
van Gemert, Line Varaordfører 907 75 702

Plan, næring og teknikk

Ditlefsen, Beathe Konsulent byggesaker 400 28 522
Høgtun, Daniel Kommuneplanlegger 400 28 526
Skog, Edmund Avd.ingeniør kart/oppmåling 400 28 549
Skogvang, Bjørg Konsulent 400 28 535
Størseth, Terje Jordbrukssjef 480 77 097
Torstad, Elisabeth Skogbrukssjef i Nord Troms 400 28 515

Rådmannens stab

Grønaas, Hilde Økonomisjef 400 28 555
Grøtterud, Odd-Harald Konst. brannsjef 951 34 806
Holm, Edel Sekretær lønn 400 28 540
Isaksen, Inger-Helene Konsulent 400 28 524
Isaksen, Tom Jarle Rådgiver økonomi 400 28 528
Karlsen, Kåre Prosjektleder 951 26 479
Kjærvik, Stig Næringssjef 400 28 510
Langgård, Peter Personalrådgiver 400 28 531
Nilsen, Tove Konsulent lønn 400 28 541
Nordli, Kjell Arvid Boligkonsulent 400 28 545
Nyheim, Jorunn Prosjektleder «Lyngenløftet» 917 17 430
Schousgaard, Christian Konst. kommuneoverlege 40028599
Sørensen, John-Terje Prosjektleder HMS 414 25 614

Servicekontoret

Haugen, Aud Sekretær 400 28 503
Henriksen, Åse Arkivleder 400 28 509
Larsen, Ellinor Sekretær 400 28 506
Lyngdal, Tone Sekretær 400 28 507

Solhov bo- og aktivitetssenter

Aktivitetssenter 40028619
Berg, Elin Vernepleier 1 40028618
Olsborg, Marit Enhetsleder 40028615
Pettersen Karlsen, Aud Avdelingsleder 40028616
Solhov, bo- og aktivitetssenter 40028616

Teknisk drift

Bårdsen, Arne Arbeidsleder
Eriksen, Tor Vakmester 90192278
Fjellstad, Kåre Leder teknisk avdeling 40028631
Jegervatn, Berit Avd.ingeniør vann og avløp 400 28 536
Johansen, Rune Vaktmester 90192253
Karlsen (Kelner), Alf Vedlikehold I 40028554
Kviteberg, Gry-Hege Beredskapsavløser 40028628
Langgård, Jan Erik Vaktmester 97167113
Lyngdal, Espen Feier
Mackay, Kjell Gunnar Vaktmester 48031799
Sørensen, Asbjørn Vaktmester 950 63 184
Wikbo, Willy Vaktmester 40028646

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben Enhetsleder 40028614
Språk Norsk - Norwegian