Arbeiderpartiet:    
Sølvi Jensen Skjellvollveien 7, 9060 Lyngseidet 918 20 811
Johnny Hansen Øvre Jensvollvei 3, 9060 Lyngseidet 918 50 870
Frode Hansen Karnesveien 117, 9060 Lyngseidet 918 58 738
Line P. Eidet Ørnesbakken 45, 9060 Lyngseidet 922 48 311
Åse Mona Vikten Lenangsveien 889, 9064 Svensby 905 58 425
     
Varamedlemmer    
1. Hege Anita Sørensen  Lyngenfjordveien 670, 9060 Lyngseidet             913 52018
2. Rolf Mange Hansen  Brinkveien 12, 9060 Lyngseidet 951 79 420
3. Werner Kiil  Strandveien 28, 9060 Lyngseidet 913 49 650
4. Per Strømsbukt  Ørnesbakken 32, 9060 Lyngseidet 482 12 495
5. Jørn Willy Hansen  Øvre Jensvollvei 22,9060 Lyngseidet 901 09 880
6. Bente Rognli  Øvre Jensvollvei 3, 9060 Lyngseidet 992 61 035
7. Bjørn Lillevik  Sør-Lenangen, 9064 Svensby            400 28591
8. Pål Andreassen  Rundfjellveien 41, 9068 Nord-Lenangen              911 74351
     
Fremskrittspartiet:    
Willy Wikbo  Solbakken 22, 9060 Lyngeidet           400 28646
     
Varamedlemmer    
1. Stein Åge Midttun  Lenangsveien 2389, 9068 Nord-Lenangen           481 86 789
2. Tor Eriksen  Lenangsveien 945, 9068 Nord-Lenangen               971 80 804
3. Torill Hammervoll  Sattarveien 18, 9060 Lyngseidet           473 90 229
4. Hans Kristian Berg  Sommersetveien 28, 9060 Lyngseidet           995 35 602
     
Høyre:    
Fred Skogeng Lassoveien 10, 9068 Nord-Lenangen           482 99 382
Line Van Gemert Strandveien 9, 9060 Lyngseidet           907 75 702
Johannes Grønvoll  Grønnvollveien 36, 9062 Furuflaten           913 65 961
     
Varamedlemmer    
1. Cecilie Midttun Sigvaldsen  Lassofjellveien 34, 9068Nord-Lenangen    901 77 913
2. Laila Anita Westby  Rundjellveien 40, 9068 Nord-Lenangen   994 15 269
3. Tor-Steinar Solvang  Ørstrandveien 84,, 9064 Svensby   952 38 371
4. Signar Sigvaldsen  Forsveien 5, 9064 Svensby   915 79 910
5. Rune Johansen  Arnengveien 8, 9068 Nord-Lenangen  901 92 253
6. Tommy Wikerøy  Lenangsveien 2859, 9068 Nord-Lenangen 915 35 767
     
Kristelig Folkeparti:    
Eirik Larsen  Larsvollveien 42, 9060 Lyngseidet     915 31 367
Peggy Anita Olsen Grønnvollveien 14, 9062 Furuflaten 920 21 717
     
Varamedlemmer    
1. Nils Einar Samuelsen Langgårdveien 42, 9060 Lyngseidet 905 61 332
2. Irene Sørensen  Lyngenfjordveien 185, 9060 Lyngeidet          414 38208
3. Peter Andre Bruvold  Lyngenfjordveien 510, 9060 Lyngseidet 951 75 566
4. Fredrik Berg  Kjosveien 561, 9064 Svensby 414 38 200
     
Lyngen Tverrpolitiske liste:    
Dan Håvard Johnsen  Brinkveien 16, 9060 Lyngseidet 400 28 560
Svein Eriksen Lyngsalpeveien 900, 9060 Lyngseidet  920 38575
Bernt Olav Johansen  Stasjonsbakken 5, 9060 Lyngseidet   906 61 300
Tone Mari Iversen Øvre Jensvollvei 10, 9060 Lyngseidet 990 23 534
     
Varamedlemmer    
1. Espen Lyngra  Grønnvollveien 54, 9062 Furuflaten        926 88512
2. Renate Hansen  Heiskelveien 7, 9060 Lyngseidet         957 64 066
3. Øystein Rollstad  Sommersetveien 16, 9060 Lyngseidet        950 32 383
4. Arild Sørsand  Kjosveien 323, 9060 Lyngseidet        476 05 911 
5. Bente Strand  Skoleveien 18, 9060 Lyngseidet          906 64 621
6. Tor Inge Holm  Einarvikveien 5, 9060 Lyngseidet          995 72 640
7. Ingunn Karlsen Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet          971 23 988
     
Miljøpartiet De Grønne:    
Mikal Nerberg Lyngsalpeveien 1269, 9060 Lyngseidet              922 39 880
     
Varamedlemmer    
1. Henrika Lönngren  Stigenveien 24, 9060 Lyngseidet           473 42 091
2. Andreas Holm  Einarvikveien 19, 9060 Lyngseidet  
3. Patrik Jonsson  Stigenveien 24, 9060 Lyngseidet           473 42 091
     
Samhold Lyngen:    
Stein Are Olsen  Solvollveien 4, 9062 Furuflaten 971 19 686
Kjell Ivar Robertsen  Lattervikveien 119, 9064 Svensby            971 35 227
     
Varamedlemmer    
1.      Lars Tore Larssen  Bekkstrandveien 11, 9062 Furulaten       466 21 491     
2.      Mariann Meyer  Grønnvollveien 14, 9064 Furuflaten                     412 45 087
3.      Lise Nysted Grønvoll  Solvollveien 7, 9062 Furuflaten       400 28 637
4.      Bjørn Arild Olsen  Ørveien 17, 9064 Svensby        905 78 318
5.      Gjermund Stensrud  Lenangsøyrveien 658, 9064 Svensby        905 67 146
     
Senterpartiet:    
Karl Arvid Brose  Ullsfjordveien 576, 9064 Svensby 901 19 034
     
Varamedlemmer    
1. Ole-Anton Teigen  Ullsfjordveien 1135, 9064 Svensby 920 54 176
2. Leif Jarle Bårdsen  Ullsfjordveien 959, 9064 Svensby  926 26 217
3. Jill-Karina Botngaard  Lenangsveien 259, 9064 Svensby      915 46 168

Odin Sørensen og Johannes Lundvoll er Ungdomsrådets representanter i kommunestyret.