Planstrategien utarbeides med sterk politisk forankring og rådmannens forslag er foreløpig drøftet i formannskap og kommunestyre. Det er lagt opp til videre politiske drøftinger etter den formelle høringen. Planstrategien ventes sluttbehandlet i kommunestyret høst 2016.

Forslag til planstrategi er lastes ned her PDF document ODT document . Den kan også ses på kommunehuset.  

Innspill til planstrategien kan sendes skriftlig til Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet innen 26. august 2016. Merknader kan også sendes elektronisk til post@lyngen.kommune.no. Ring Bjørn Eikeland (tlf. 400 28535) for nærmere informasjon eller spørsmål.