Reguleringsplanen omfatter er ca. 32 daa stort planområde, og legger til rette for utvidelse av arealer for industri og utbedring av infrastrukturen i området.

Plandokumentene kan lastes ned her:

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Lyngen kommune Strandveien 24 9060 Lyngseidet eller post@lyngen.kommune.no innen 26.05.17.