Kommuneplanens samfunnsdel legger rammer for kommunens helhetlige planlegging gjennom definering av hovedutfordringer og prioritering av satsingsområder. Samfunnsdelen legger også føringer for sektorenes virksomhet og gir grunnlaget for overordnede strategier i kommuneplanens arealdel.

Forslag til samfunnsdel 2017-2029 kan lastes ned her.

 

Innspill og merknader til planforslaget sendes til Lyngen kommune Strandveien 24, 9060 Lyngseidet eller post@lyngen.kommune.no.

Spørsmål kan rettes til Bjørn Eikeland, bjorn.eikeland@lyngen.kommune.no / tlf. 400 28 526