Reguleringsplanen legger opp til 33 fritidsboliger og 6 utleiehytter.

Plandokumentene kan lastes ned her:

 

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages til fylkesmannen innen 3 uker. Eventuelle klager framsettes skriftlig til Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet, eller popst@lyngen.kommune.no innen 14. juli. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.