Planområdet omfatter hele kommunen og hensikten med planarbeidet er å definerte den framtidige overordnede arealbruken i Lyngen kommune.

I tillegg til plankart, består planen av planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer og konsekvensutredning. 

Dokumentene kan lastes ned her:

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes skriftlig til Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet, eller til post@lyngen.kommune.no innen 15.09.17

Spørsmål rettes til bjorn.eikeland@lyngen.kommune.no, telefon 400 28 526