Forslag til lokal vannscooterforskrift i Lyngen kommune.

Innspill og merknader sendes til Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet eller post@lyngen.kommune.no.

Svarfrist 31. mai 2018