Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommune har samarbeidet om utarbeiding av «Regional strategisk næringsplan 2018 – 2022».

Planen legges ut til offentlig ettersyn frem til 21. mai 2018. Innspill merkes «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen» og sendes til
postmottak@tromso.kommune.no eller til:

 

               Tromsø kommune
               Postboks 6900
               9299 Tromsø

 

Det gjennomføres felles merknadsbehandling for alle kommunene.

 

Planen er elektronisk tilgjengelig via denne siden: http://www.tromso.kommune.no/hoeringer.167939.no.html. Fysisk versjon av planen er tilgjengelig ved henvendelse i resepsjon på Rådhusene i deltagerkommunene.