Lyngen kommune opplever at befolkningen har klart å omstille seg til en ny hverdag og det ønsker vi å berømme alle for. Samtidig er det viktig at vi ikke bli lei av å overholde rådene. Smittevernstiltakene er innført for å beskytte oss alle, men spesielt de eldre, mest sårbare i vårt samfunn.  Vis respekt for dem og gjør det du kan for å følge rådene.

Lyngen kommune har inngått intensjonsavtale med Magic Mountain Lodge om å etablere sengeplasser for covid-19 smittede. Her tenkes det etablert et tilbud for de som er for friske til å være på sykehus, men for syke til å være hjemme.

Barnehager og skoler vil holde åpent i påska for barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner, samt barn med særskilte behov og sårbare barn.  Dette kan for eksempel være barn som opplever en vanskelig livs- hjemmesituasjon. Tilbudet gis i hovedsak til barn opp til 12 år, men kan også gis til eldre barn og unge.

Det nasjonale tiltaket om stenging av skoler og barnehager er under utredning og vurdering, og regjeringa vil legge fram plan for videre tiltak 8. april.

Når vi går mot påske, oppfordrer vi alle til å følge rådene om sosial distansering, for å hindre smittespredning av covid-19.  Vi anbefaler alle å holde seg mest mulig hjemme, og omgås færrest mulig andre enn de du bor sammen med. Husk god håndhygiene, hold avstand både inne og ute, og hold deg inne dersom du ikke føler deg frisk.

Gå gjerne på tur i det fine været, men gå på plasser der det ikke blir opphopning av mennesker. Vi har mange fine turområder i Lyngen, og vi oppfordrer dere til å bruke disse i påsken.

Lyngen kommune ønsker deg en riktig god påske. Ta vare på hverandre