I dag, mandag 20.april har vi startet en gradvis gjenåpning av barnehagene i Lyngen kommune. I første omgang åpner hele Lenangen barnehage og barnehagen i Lyngsdalen, samt deler av Knøttelia og Kavringen barnehage.  Fra mandag 27.april vil alle avdelinger ved alle barnehager være åpne.

Organiseringen i barnehagene tar utgangspunkt i regjeringens veileder, og barna blir organisert i små, trygge grupper med faste voksne. Det legges også opp til stor grad av utebarnehage, spesielt for de eldste barna, og uteområdene i barnehagene vil tilrettelegges blant annet med lavvoer. Den gradvise åpningen i barnehagene gjøres for at barna skal venne seg til en ny barnehagehverdag med mye utetid og nye rutiner, og for å sikre en trygg og god gjenåpning for alle.

Fra 27.april starter den gradvise gjenåpningen av SFO og 1.-4.klasse. Planleggingen av denne åpningen er allerede godt i gang, og foresatte vil motta brev om dette i løpet av første halvdel av denne uka, etter at veilederen for skole kommer fra direktoratene.  De andre elevene våre vil fortsatt ha hjemmeskole, noe som har fungert godt.

Barn og elever med foreldre med samfunnskritiske funksjoner, samt barn med særskilte behov/sårbare barn vil tilbys et omsorgstilbud på samme måte som tidligere, fram til åpningsdatoene for skolen. Behov for plass på omsorgstilbudet meldes til den enkelte skole.  Ansatte i barnehage, SFO og lærere på 1.-4.trinn er fra 13.april definert som samfunnskritiske funksjoner, og vil derfor ha rett til omsorgstilbud. Det holder at en av foreldrene innehar en samfunnskritisk funksjon.

Lyngen kommune følger nasjonale råd om gjenåpning av tjenester, og tjenester som per i dag kan forventes åpnet i tillegg til barnehager og skoler, er bl.a. fysioterapi, psykolog og frisører.

Kommuneoverlegen åpner for at serveringssteder som serverer mat kan ha gjestene i lokalene sine igjen forutsatt at alle smittevernreglene overholdes. Det er særlig viktig at gjestene som ikke tilhører samme husstand holder minst 2 meters avstand og at renhold, særlig av flerbruks gjenstander, ivaretas godt.

Lyngenhallen vil ikke bli åpnet før tidligst 01.05.20. Idrettslagene kan bruke idrettsanleggene ute. Det er viktig at sentrale retningslinjer ang. dette følges nøye av brukerne. 

Kommunestyret i Lyngen skal denne uka avholde sitt første heldigitale møte, så den digitale utviklinga i Lyngen kommune har vært stor innenfor alle områder, og også i hjemmene.

Mvh

Kommuneoverlegen og kriseledelsen i Lyngen kommune