Den første hjemmeskoledagen for elevene vil være onsdag 15.april, siden det er planleggingsdag i skolene 14.april.  SFO vil holde åpent på planleggingsdagen.

Barn og elever med foreldre med samfunnskritiske funksjoner, samt barn med særskilte behov/sårbare barn vil tilbys et omsorgstilbud på samme måte som tidligere, fram til åpningsdatoene for skole og barnehage. Behov for plass på omsorgstilbudet meldes til den enkelte skole/barnehage.

I Lyngen kan vi nå høste fruktene av våre gode lokaler for barn og unge, samt det arbeidet som har vært gjort mens skoler og barnehager har vært delvis stengt. Vi planlegger for en god og trygg åpning av barnehagene fra 20.april, og en åpning av 1.-4.klasse og SFO fra 27.april, slik de nasjonale føringene sier. Akkurat hvordan tilbudet skal organiseres er under arbeid, og foresatte vil motta egne skriv om dette etter 16.april, da den nasjonale veilederen for smittevern er forventet å foreligge.

5.-10.klasse vil fortsatt ha hjemmeskole organisert på samme måte som før påske, et opplegg som har fungert godt både for elever og lærere, og sårbare barn i denne aldersgruppen vil fortsatt gis et tilbud på skolen. Det er forventet at elevene på 5.-10 trinn tidligst vil komme tilbake til skolen i mai.

Lyngen kommune er forberedt på at tiltakene om sosial distansering kommer til å bli langvarige, og er under planlegging av en digital ungdomsklubb, samt en digital 17.mai feiring. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Vi i Lyngen kommune vil igjen berømme befolkningen vår, og ikke minst våre unge, som har klart å omstille seg til en ny hverdag. Vi må alle fortsatt ha høyt fokus på å opprettholde sosial distanse i henhold til de nasjonale retningslinjene, og oppfordrer derfor fortsatt innbyggerne våre til å holde seg mest mulig hjemme og omgås færrest mulig.

Vi holder vår nettside oppdatert, og kommunens telefon åpen også på helligdager og i helger.

Lyngen kommune ønsker deg en riktig god, litt annerledes påske. Bruk vår fabelaktige natur, og husk å ta vare på hverandre