• Dersom du har en timeavtale på helsestasjonen eller hos jordmor og denne ikke har blitt avbestilt, ber vi dere møte som avtalt.
  • Dersom barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste / nysing og feber ønsker vi at dere ikke kommer til avtalt time. Ta kontakt på telefon 77711718 eller 91572064 for mere informasjon
  • Småbarnstreffet tar en pause frem til annen beskjed blir gitt.

Skolehelsetjeneste:

  • Kontortider på skolene utgår i den tiden det er stengt på skolene
  • Ved behov for kontakt med helsesykepleier ring, send SMS eller epost.

Helsestasjon for ungdom:

  • Ta kontakt med helsestasjonen for å avtale time:  SMS, ring eller send epost.

Dersom dere har spørsmål er det mulig å ta kontakt med helsesykepleier :

Telefon:         

                        91572064 Helsesykepleier

Epost:             Helsestasjon@lyngen.nhn.no