Ved hjemmekarantene oppholder man seg i hjemmet. Man kan gå tur med hunden, og være ute dersom man unngår nærkontakt med andre. Butikker unngås - få andre til å handle for deg.

Hjemmekarantene

Hjemmekarantene gjelder for følgende grupper:

  • Nærkontakt til person som har fått påvist covid-19
  • Personer som har vært i utlandet

Personer som er i karantene og som får symptomer på luftveisinfeksjon skal ha hjemmeisolasjon inntil 7 dager etter at man er frisk:

Se definisjon av nærkontakter: 

Hjemmeisolering

Hjemmeisolering gjelder for:

  • De som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
  • De som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for covid-19.
  • De som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon

Varighet av hjemmekarantene eller hjemmeisolering 

  • Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Dette gjelder også om man i perioden har testet negativt for koronavirus.  
  • Nærkontakter som er husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet covid-19, må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke oppheves, og minimum 14 dager etter karantenen startet.
  • Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom. Det gjøres en individuell vurdering av når isolering kan opphøre basert på klinisk bilde og prøvesvar. Se også: Opphevelse av isolasjon ved Covid-19.