Lenangen Helsenter AS er stengt på grunn av den tragiske bortgangen av vår dyktig kollega Lege Christian Schousgaard.

Da det er en privateid virksomhet har Lyngen kommune ingen innvirkning på hva som vil skje der i fremtiden. 

Alle innbyggere som har fått sine fastlegetjenester derifra vil inntil videre ivaretas fra Lyngen legekontor der det vil være en legevikar.

Det er unødvendig for de som har hatt Christian Schousgaard som fastlege å bytte til en annen fastlegeliste. Alle innbyggere vil få helsehjelp når de har behov for det, uansett hvilken fastlegeliste de står på. Innbyggere som har tilhørt Lenangen Helsesenter AS vil prioriteres på lik linje som alle andre innbyggere i kommunen.

Helsestasjon i Lenangen er også stengt. Inntil videre vil alle som trenger helsestasjon får sine tjenester fra Lyngseidet.

Det jobbes med en langsiktig løsning som inkluderer et legetilbud lokalt i Lenangen men det vil ta tid å få det på plass.   

Ved spørsmål vedrørende dette kan kommuneoverlegen kontaktes.

 

Carol Pascoe                                                                          Liv-Merethe Sørensen  

Kommuneoverlege                                                                Kommunalsjef Helse og omsorg

 

Stig Kjærvik

Rådmann