Lyngen kommune har besvart anmodningen om bosetting av flyktninger fra IMDi med at kommunen kan ta imot 30 flyktninger fra Ukraina.

I første omgang vil man bosette sentrumsnært, med gangavstand til barnehage, skole, butikk, voksenopplæring og helsetjenester.  I forbindelse med forberedelser til at de første kommer, har vi  etablert et samarbeid med frivillige lag og foreninger om innsamling, slik at det mest nødvendige skal være klart ved ankomst til Lyngen, og de selv senere kan vurdere hva de trenger/ønsker å kjøpe inn. Vi verdsetter det frivillige inititativet og givergleden stort. Vi vil videre også samarbeide med frivillige, lag og foreninger om gode inkluderingstiltak i lokalsamfunnet.  Sammen er vår oppgave som lokalsamfunn å  forsøke å gjøre tiden i Norge best mulig, og tilby fullverdige liv.

Per idag kjenner vi ikke ankomstdato for bosetting, men vi vil være klare for mottak i løpet av kort tid.