Mange har nylig mottatt et feie- og tilsynsgebyr de ikke har mottatt tidligere.

 

I henhold til forskrift om brannforebygging §17 (ikrafttredelse 01.01.2016) skal det feies og gjennomføres tilsyn på alle bygg med skorstein, uavhengig av om bygget brukes som hytte eller bolig.

På bakgrunn av dette har Nord-Troms brannvesen i 2019 hatt en gjennomgang av alle bygg i Lyngen kommune, hvor mange ble registrert inn med ildsted. Dette er bakgrunnen for at en del nå mottar et feie- og tilsynsgebyr de ikke tidligere har mottatt.

 

Hvis det viser seg at du/dere likevel ikke har et tilkoblet ildsted, tar du kontakt med Nord-Troms brannvesen direkte, så ordnes dette opp i umiddelbart.

 

Feiing og tilsyn er i dag behovsprøvd, i henhold til forskrift om brannforebygging §17. Det vil si at feieren ikke kommer på besøk med faste intervaller, slik mange er vant til fra tidligere. I dag settes intervallet for feiing og tilsyn i hvert enkelt tilfelle, på bakgrunn av en faglig vurdering som feieren gjør.

 

Vilkårene for feie og tilsynsgebyret fremkommer av kommunens gebyrregulativ. Les mer om det her: https://nordtromsbrannvesen.no/gebyrregultiv.html

For å lese mer om behovsprøvd feiing og tilsyn, eller hvordan du blir varslet, les mer om det her: https://nordtromsbrannvesen.no/

 

For å melde fra om feilregistrering, kontakt Nord-Troms brannvesen v/avd.leder forebyggende på bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no eller på tlf 960 97 751.

For spørsmål om selve fakturaen, kontakt Lyngen kommune v/økonomiavd. på aud.hilde.olsen@lyngen.kommune.no eller på tlf. 77 70 10 00.