Oppstarten på skole- og barnehageåret har vært preget av mye fravær grunnet usikkerhet rundt luftveissymptomer og frykt for smittespredning av korona virus. Høsten er på tur og med den kommer ofte forkjølelser og luftveisinfeksjoner.

Denne informoasjonen er ment som et hjelpemiddel til foresatte for å vurdere om deres barn bør holdes hjemme på grunn av luftveissymptomer, samt opplysning om at enkelte avdelinger eller klasser kan måtte ha hjemmedager som følge av høyt fravær.

Luftveissymptomer er hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Hovedsymptomer for covid-19 er FEBER, HOSTE, TUNGPUST.

Barn får oftest lett forløp og det er vanskelig å vite om det er covid-19 eller andre luftveisinfeksjoner.

Retningslinjer ved luftveissykdom er:

  1. Barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon med flere symptomer samtidig og/eller redusert form (allmenntilstand) SKAL holdes hjemme.
  2. Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand kan være på skolen/barnehagen. (barn som sutrer er utilpass samt ha hoste/rennende nese skal holdes hjemme.)
  3. Barn som er symptomfrie skal tilbake i barnehage/på skolen.
  4. Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon, skal tilbake i barnehage/på skolen selv om de har restsymptomer som rennende nese (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Forutsetning er at symptomene kan knyttes til en nylig gjennomgått infeksjon.
  5. Barn med kjent allergi og allergi symptomer – rennende nese, tetthet – kan være på skolen/i barnehagen.
  6. Ansatte med negativ covid-19 test kan gå tilbake på jobb på skolen/ i barnehage når de er i god allmenntilstand (føler seg frisk og er feberfri), selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

Fortsatt usikker? Ta kontakt med koronatelefonen på 400 28 501 eller med din fastlege.

Situasjonen vi er i nå fører til utfordringer i drift av skolene og barnehagene. Økt fravær kan gjøre det nødvendig å holde enkelte klasser eller avdelinger hjemme enkelte dager. Vi vil påse at vi veksler på hvilke klasser/avdelinger som må være hjemme dersom dette blir nødvendig.  Den enkelte skole/barnehage vil ta kontakt med dere dersom dette blir aktuelt.

 

Med hilsen

Carol Pascoe                          Anette Holst

Kommuneoverlege                Kommunalsjef oppvekst og kultur