Her får foreldre en rask innføring i hva spesialpedagogisk hjelp er, hva ord og uttrykk betyr, hva de kan forvente av kommunen og hva de selv kan gjøre.  Se: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/For-skole/  for mer informasjon.