Fra og med januar 2023 kan kommunens innbyggere betale for utmarksparkeringene merket med EasyPark skilt. Dette er parkeringene i Koppangen, Fastdalen, Sommerset Lyngseidet, Furuflaten, ved idrettshallen, Sandnes, Sør-Lenangsbotn og Russelv. Dette iht. lovverket som krever likebehandling av innbyggere og gjester, samt vedtak i kommunestyret.

Betaling for innbyggerbetaling/årskort gjøres gjennom EasyPark appen som kan lastes ned fra Apple Store (iPhone) eller Play Butikk. Etter at du har lastet ned appen registrerer bilnummer og kredittkort i appen. Når det er gjort er du klar til å kjøpe parkering.

Det er opprettet et eget betalingsvalg i Easy park appen som også vil dekke innbyggerbetaling/12- måneders parkering (årskort). Følgende gjelder for denne;

  • «12 mndr. betaling/long-term payment» kan velges fra 2.1.2023. Prisen er 300.- inkl. mva. Når betalt gjelder betalingen for samtlige av Easy park plassene i Lyngen kommune og løper i 12 mndr. fra kjøp.
  • Betalingen går fra dato i år 202X til samme dato året etterpå. Brukeren vil få varsel når 12 måneders perioden utløper gitt at push varsel i mobilen er satt på.
  • Betalingen gjelder for den bilen og det bilnummeret som du registrerer i appen.
  • Spørsmål kan rettes til Lyngen kommune v/utviklingsavdelingen (77701000)