innkalling - klima- og miljøutvalget 29.11.17.pdf

Klima- og miljøutvalget er innkalt til møte 29.11.17 kl 13:00. Møtested: Kantina på Rådhuset.

Det blir en felles gjennomgang/informasjon om økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018 sammen med Næringsutvalget og AMU. Utvalget vil deretter fortsette sitt møte på møterommet 2.etg på Rådhuset.