Lyngen formannskap er innkalt til møte tirsdag 12.september 2017 kl 15:30. Møtet avholdes i kantina på Rådhuset, Lyngseidet

innkalling - formannskapet 12.09.17.pdf