innkalling - formannskapet 15.11.18.pdf (revidert innkalling 09.11.18)